Είστε εδώ

Εγγραφή στα μητρώα του Τ.Υ.Δ.Ε

Εγγραφή στα μητρώα του Τ.Υ.Δ.Ε

 

Δικαιολογητικά εγγραφής άμεσου μέλους (δικηγόρου, άμισθου δικαστικού επιμελητή, άμισθου υποθηκοφύλακα)

 

α) Αίτηση του δικηγόρου ή του ασκουμένου δικηγόρου για εγγραφή του στο μητρώο του ETAA - Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.

β) Πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου (ημερομηνία εγγραφής, ημερομηνία ορκομωσίας, αριθμό μητρώου κ.λπ.).

γ) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι ΔΕΝ είναι ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υγείας.

δ) Απόδειξη κατάθεσης ποσού 59,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (……………….) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής  

ε) Φωτογραφία

στ) Βεβαίωση εγγραφής στον ΕΤΑΑ - ΤΑΝ ΤΕΑΔ
 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγγραφή των Δικηγόρων και των Επαρχιακών Δικηγορικών Συλλόγων και των Άμισθων Δικαστικών Επιμελητών είναι υποχρεωτική στον ETAA - Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών Ν. 4507/1966 ΚΑΙ η αίτηση εγγραφής πρέπει να υποβάλλεται εντός τριμήνου από την ορκομωσία) 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής ασκούμενων δικηγόρων και άμισθων δικαστικών επιμελητών.

 

α) Αίτηση του δικηγόρου ή του ασκουμένου δικηγόρου για εγγραφή του στο μητρώο του ETAA - Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.

β) Πιστοποιητικό εγγραφής στον Δικηγορικό Συλλόγο ή στο Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών.

γ) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι ΔΕΝ είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υγείας και σε περίπτωση που διακόψουν την άσκηση θα μας το γνωρίσουν εγγράφως ή όταν ορκιστούν θα υποβάλλουν πιστοποιητικό του Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία ορκομωσίας τους.

δ) Απόδειξη κατάθεσης ποσού 59,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (…………………….) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς εγγραφής  

ε) Φωτογραφία

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγγραφή των Ασκούμενων Δικηγόρων και των Δικαστικών Επιμελητών είναι προαιρετική) 
 

Δικαιολογητικά εγγραφής άμεσου μέλους (τέκνου):

 

α) Αίτηση του άμεσου μέλους με την οποία να ζητά την ασφάλιση του τέκνου του.

β) Υπεύθυνη δήλωση σε εντυπο του Ν. 1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το έμμεσο μέλος (τέκνο) δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

γ) Ληξιαρχική πράξη γέννησης - βάπτισης.

δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου σε περίπτωση εγγραφής του πρώτου εμμέσου μέλους.

ε) Απόδειξη κατάθεσης ποσού 147,00 ευρώ για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου και 59,00 ευρώ για την εισφορά εγγραφής παιδιού  (147,00+59,00=206,00 ευρώ) με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογαριασμού ……………………..).

Σημειώνεται ότι αν έχει προηγηθεί η εγγραφή άλλου τέκνου ή συζύγου καταβάλλονται μόνο 59,00 ευρώ.
 

 Δικαιολογητικά εγγραφής άμεσου μέλους (συζύγου):

α) Αίτηση του άμεσου μέλους, με την οποία να ζητά την ασφάλιση του/της συζύγου.

β) Υπεύθυνη δήλωση σε εντυπο του Ν. 1599/86 του άμεσου μέλους στην οποία να δηλώνει ότι το έμμεσο μέλος δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση σε έντυπο του Ν. 1599/86 του εμμέσου μέλους (συζύγου) στην οποία να δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν είναι ασφαλισμένος/η σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.
(σε περίπτωση αλλαγής φορέα ασφάλισης, απαιτείται βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα)
δ) Ληξιαρχική πράξη γάμου

ε) Απόδειξη κατάθεσης ποσού 147,00 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα (αριθμ. λογαρ…………) για την εξόφληση της εφάπαξ εισφοράς αναγνώρισης γάμου σε περίπτωση δεν έχει προηγηθεί αναγνώριση γάμου με την εγγραφή άλλου μέλους.