Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΣΤ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι και εφέτος ο Σύλλογος μας θα εκδώσει νομικά ημερολόγια. Για αυτό σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τυχόν αλλαγές στα στοιχεία σας που αφορούν  διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λ.π. στα μέλη του Δ.Σ. Νικόλαο Κατσαφάνα και Χρόνη Χρονόπουλο μέχρι 8-11-2016.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δημήτριος Κωστόγιαννης