Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ "POS"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ «P.O.S.»
 
Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων ζήτησε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων για την υποχρέωση ή όχι των Δικηγόρων για την προμήθεια και λειτουργία P.O.S.
H αρμόδια Επιτροπή γνωμοδότησε ότι οι Δικηγόροι δεν εμπίπτουν – υπάγονται στην επαγγελματική κατηγορία, στην οποία ο Υπουργός είχε τη δυνατότητα να επιβάλει την ύπαρξη P.O.S. Παρά ταύτα, ο Υπουργός Οικονομικών δεν δέχεται την γνωμοδότηση αυτή και ανακοίνωσε ότι μετά τις 27.07.2017 υπάρχει σχετική υποχρέωση και των Δικηγόρων. Ο Δ.Σ.Α. έχει ασκήσει προσφυγή, το αποτέλεσμα της οποίας αναμένεται, πλην, όμως, η πληροφορία είναι ότι τελικά τα P.O.S. θα είναι υποχρεωτικά και όχι δυνητικά – προαιρετικά.
Κατόπιν αυτού, γνώμη του Δ.Σ. είναι ότι πρέπει οι κ.κ. συνάδελφοι έγκαιρα να προμηθευτούν (και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους - δωρεάν) και εγκαταστήσουν P.O.S., προς αποφυγή δυσμενών συνεπειών.
 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τρίπολης
Δημήτριος Κωστόγιαννης