Είστε εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Γ.Σ. των μελών του Συλλόγου μας της 08/03/2012 αποφάσισε την αποχή από τα καθήκοντα μας μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2012, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ψήφιση του νόμου περί δήθεν «Δίκαιης Δίκης και εύλογη διάρκεια αυτής»  γιατί:

            Τα θεσπιζόμενα μέτρα δεν επιταχύνουν την απονομή της Δικαιοσύνης, δεν συμβάλλουν στην Δίκαιη Δίκη και τελικά κατατείνουν στο να μην υπάρχει καν Δίκη, αφού έχουν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα.

Χαρακτηριστικά το μεγαρόσημο από 0,50 λεπτά του Ευρώ αυξάνει σε 3 Ευρώ για μια αίτηση δηλαδή 600% και συνεπώς για την έκδοση ενός απλού πιστοποιητικού αντί για 1 Ευρώ ή 340,75 δραχμές απαιτούνται πλέον 5 Ευρώ δηλαδή 1703,75 δραχμές.

            Τα παράβολα υπέρ του δημοσίου για την άσκηση των ενδίκων μέσων πολλαπλασιάζονται και μάλιστα ανδρομικά, δηλ. από 4,4 Ευρώ σε 100 Ευρώ, από 100 σε 300 Ευρώ κ.λ.π. , με αποτέλεσμα η προσφυγή στη δικαιοσύνη για παροχή έννομης προστασίας εκ μέρους του μέσου πολίτη, να καθίσταται απαγορευτική ή αδύνατη.

            Το γεγονός αυτό συνιστά έλλειμμα Δημοκρατίας και είναι ευθέως αντισυνταγματικό, αφού περιορίζει, αν δε καταργεί στη πράξη, το συνταγματικό δικαίωμα του πολίτη για παροχή έννομης προστασίας.

            Επιπλέον τα νέα μέτρα είναι αποσπασματικά ανέφικτα και ανεφάρμοστα, αποδομούν το κράτος Δικαίου αλλά και τον κοινωνικό ιστό, αφού με βεβαιότητα θα οδηγήσουν τους πολίτες είτε στην αυτοδικία είτε στην υποταγή.

             Δεν λαμβάνουν υπόψη τη παντελή έλλειψη υποδομών ( έλλειψη δικαστών, δικαστικών υπαλλήλων, δικαστικών αιθουσών, μαγνητοφώνηση πρακτικών σε όλες τις διαδικασίες, έλλειψη υπολογιστών για την εξαγγελθείσα ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων κ.λ.π., ούτε τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί η κακοδιοίκηση και οι καθυστερήσεις της πολιτείας ( κτηματολόγιο κ.λ.π.)

            Μεταφέρουν μεγάλο μέρος της δικαστικής ύλης στα Ειρηνοδικεία, χωρίς όμως να  υπάρχουν Ειρηνοδίκες για να δικάσουν τις υποθέσεις. Το πρωτοδικείο Τριπόλεως έχει εννέα (9) Ειρηνοδικεία, κάποτε είχε εννέα (9) Ειρηνοδίκες, το 2005 έγιναν τέσσερεις (4) και τώρα υπηρετούν μόνο  δύο (2)!!!!, με συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η απονομή της Δικαιοσύνης και φυσικά όχι εξαιτίας των Δικηγόρων, στους οποίους προσπαθεί η πολιτεία να φορτώσει της δικές της αδυναμίες.

            Εξαιτίας της ελλείψεως Ειρηνοδικών οι αιτήσεις των πολιτών για την ρύθμιση των χρεών για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά παραπέμπονται στις καλένδες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι κατοικίες των πολιτών από πλειστηριασμό.

             Θεσπίζονται μέτρα που περιέχουν νομικά και λογικά παράδοξα. Συγκεκριμένα προβλέπεται ο θεσμός των Μονομελών Εφετείων Κακουργημάτων      ( που επίσης είναι ανέφικτος λόγω ελλείψεως αντιστοίχου αριθμού Εισαγγελέων και αιθουσών), την στιγμή που για ήσσονος ποινικής και κοινωνικής απαξίας αδικήματα, προβλέπεται η τριμελής σύνθεση του Εφετείου Πλημμελημάτων!!!.

                        Από τους πρώτους που θίγονται από τις καθυστερήσεις και τις αδυναμίες της Δικαιοσύνης είναι οι Δικηγόροι. Ως έσχατο μέσο πάλης δεν έχουν άλλο παρά μόνο την αποχή. Δυστυχώς όμως αυτοί που θίγονται πάνω απ’ όλα είναι οι ίδιοι οι πολίτες, που δε θα έχουν πρόσβαση στη Δικαιοσύνη, καθώς και οι ίδιοι οι Δημοκρατικοί Θεσμοί, που τραυματίζονται θανάσιμα και μάλιστα από αυτούς που πρώτοι από όλους έχουν υποχρέωση και καθήκον να τους υπερασπίζονται, δηλαδή αυτούς που νομοθετούν.

 

Εκ του Δ.Σ.