Είστε εδώ

ΑΠΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12.12.2023 - 05.01.2024


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα την 08η Δεκεμβρίου 2023, και αφού έλαβε υπ' όψιν την από 08-12-2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας, κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί της χθεσινής ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου και του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου για τις τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα και στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Α. Επί του ψηφισθέντος φορολογικού νομοσχεδίου
Η κυβερνητική πλειοψηφία προχώρησε χθες στην ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου αγνοώντας την κραυγή αγωνίας των επιστημόνων και των ελευθέρων επαγγελματιών, μεταξύ αυτών και των Δικηγόρων, που αντιμετωπίζουν πλέον άμεσα τον κίνδυνο βίαιης εξόδου από την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή την υπαλληλοποίησή τους, αλλά και τις ενστάσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής για την αντισυνταγματικότητα διατάξεών του.
Η στάση αυτή της κυβέρνησης έρχεται να προστεθεί στην εν γένει αδιαφορία της για την στήριξη του δικηγορικού επαγγέλματος και των Δικηγόρων, που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, συνεπεία της υπερδεκαετούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, λόγω των μνημονιακών πολιτικών, της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού.
Είναι σε όλους γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα των Δικηγόρων αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις και έχει σημαντικές οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το 1/3 των Δικηγόρων βρίσκεται σε ρύθμιση οφειλών, ένας μεγάλος αριθμός δικηγόρων έχει απωλέσει τις ρυθμίσεις, στις οποίες είχε υπαχθεί και βρίσκεται ενώπιον καταδιωκτικών μέτρων, ενώ 13.000 περίπου Δικηγόροι συστεγάζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την κατοικία τους λόγω αδυναμίας τους να καλύψουν τα επαγγελματικά τους έξοδα.
Η Κυβέρνηση με τις επιλογές της, όπως η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η μη μείωση του ΦΠΑ στις δικαστικές υπηρεσίες, η μη επέκταση απαλλαγής από τον ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, η μόνη μνημονιακή υποχρέωση που δεν υλοποιήθηκε, η συνεχιζόμενη καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας, η απορρύθμιση των δικηγορικών αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα, τα δικηγορικά γραφεία και τις δικηγορικές εταιρείες, η απαξίωση των αμοιβών εμμίσθων δικηγόρων, η μη επαναρτίωση του λογαριασμού του ΟΑΕΔ, δημιουργεί περαιτέρω συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης, επαγγελματικού αφανισμού τους και τρώσης της αξιοπρέπειάς τους.
Είναι μάλιστα τόσο αρνητική η στάση της Κυβέρνησης έναντι των δικηγόρων, που εύλογα δημιουργεί προβληματισμό ως προς τη σκοπιμότητά της και κατά πόσο αυτή μπορεί να συνδέεται με το λειτουργηματικό χαρακτήρα του δικηγορικού επαγγέλματος και την επιβαλλόμενη ανεξαρτησία προσωπική, οικονομική και επαγγελματική του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης.

Β. Επί της τροποποίησης Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
Πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, την πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια, που υπακούει στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελεί οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο. Χωρίς να έχει συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή και χωρίς αιτιολογική έκθεση το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου εισάγει «εισαγγελικής» έμπνευσης και σκοπιμότητας διατάξεις, με αυστηριοποίηση των ποινών και της έκτισής τους, συρρικνώνει θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, μεταφέρει αρμοδιότητες από πολυμελείς σε μονομελείς συνθέσεις , αυξάνει το όριο του εκκλητού των αποφάσεων και το κόστος άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί σε ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις, λαμβανομένης υπόψιν και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας.

Γ. Επί του ζητήματος των ευάλωτων δανειοληπτών
Παράλληλα, ενώ η Κυβέρνηση με τις επιλογές της, ήδη ακόμα και με την πρόσφατη νομοθέτηση για τα «κόκκινα δάνεια» και το ιδιωτικό χρέος προστατεύει τα μεγάλα εισοδήματα και τις εταιρείες, αφήνει απροστάτευτους τους οικονομικά ευάλωτους πολίτες, δεν θεσμοθετεί την προστασία της πρώτης κατοικίας και εξαρτά την αναστολή του πλειστηριασμού με την υποχρέωση προκαταβολής του 10% της απαίτησης, και την πρόβλεψη για το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών των funds.

Δεδομένων των ανωτέρω το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης αποφάσισε ομόφωνα:

Ι. Να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση της αξιοπρέπειας του δικηγορικού σώματος και του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου, διεκδικώντας την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων μας και συγκεκριμένα:

Οικονομικά θέματα
1. Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια.
2. Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ.
3. Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ.
4. Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
5. Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων προείσπραξης.
6. Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ.
7. Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου.
Νομική Βοήθεια
Την άμεση εξόφληση όλων των οφειλομένων αποζημιώσεων Νομικής Βοήθειας.
Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Την απόσυρση του σχεδίου νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση.
Ευάλωτοι δανειολήπτες
Προστασία πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Εφαρμογή Κώδικα δεοντολογίας από τις εισπρακτικές εταιρίες. Άρση καταχρηστικών συμπεριφορών. Σεβασμός των Δικηγόρων και δανειοληπτών. Άρση του ακατάσχετου των funds και του 10% της προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμού.

ΙΙ. Την καθολική αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης από παραστάσεις σε ΟΛΑ τα ακροατήρια Αστικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από την Τρίτη 12-12-2023 έως και την Παρασκευή 05-01-2024, υπό το πλαίσιο αδειών που εξειδικεύεται κατωτέρω*

ΙΙΙ. Την αποχή από τη Νομική Βοήθεια και τους αυτεπάγγελτους διορισμούς μέχρις πλήρους εξοφλήσεως των αποζημιώσεων που εκκρεμούν (2023, 20%, κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών κλπ).
 


*ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ
Άδειες κατά τη διάρκεια της αποχής θα χορηγούνται, κατόπιν εγγράφου αιτήσεως, αποκλειστικά και μόνο:
-Σε περιπτώσεις παραγραφών και αποσβεστικών προθεσμιών, συμπεριλαμβανομένων των δικονομικών, σε αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις ενώπιον των Δικαστηρίων, σε περιπτώσεις λήξης των προθεσμιών για άσκηση προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Αρχών, καθώς και σε περιπτώσεις προθεσμιών του Κώδικα Μετανάστευσης (λήξεις αδειών παραμονής, θεωρήσεις εισόδου, κλπ).
-Στις ποινικές υποθέσεις, στα πλημμελήματα με συμπληρωμένα έξι (6) έτη στον α’ βαθμό και επτά (7) έτη στο β’ βαθμό και στα κακουργήματα με συμπληρωμένα δεκαπέντε (15) έτη στον α΄ βαθμό και δεκαοκτώ (18) στο β’ βαθμό.
-Σε ποινικές δίκες β’ βαθμού με κρατούμενο, συνεπεία πρωτοβάθμιας καταδικαστικής απόφασης.
-Σε περιπτώσεις προσωρινά κρατουμένων, εν’ όψει της συμπλήρωσης προσωρινής κράτησης. Συμπληρωμένοι δέκα (10) μήνες σε περίπτωση δωδεκαμήνου και δεκαπέντε (15) μήνες σε περίπτωση δεκαοκτάμηνου.
-Σε αυτόφωρα και συνοδείες.
-Σε Αναστολές και Ανακοπές κατά πλειστηριασμών.
-Σε ασφαλιστικά μέτρα, εφόσον υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.
-Σε Αντιρρήσεις, ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων, μόνο όταν επίκειται άμεση απέλαση αλλοδαπού και αποδεικνύεται από έγγραφα.

Ρητά διευκρινίζεται ότι κατά την διάρκεια της αποχής:
- Επιτρέπεται η κατάθεση δικογράφων ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, προτάσεων/προσθηκών Τακτικής Διαδικασίας, προτάσεων/προσθηκών Διαδικασίας Μικροδιαφορών και η επίδοση δικογράφων/αιτήσεων-κλήσεων/εξωδίκων/δικαστικών αποφάσεων.

Δεν θα χορηγούνται άδειες:
α) Για παράσταση σε αιτήσεις αναστολής (πλην αναστολών πλειστηριασμών).
β) Για αιτήσεις έκδοσης Διαταγών Πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν αιτούσες τυγχάνουν Τράπεζες ή Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (Funds & Servicers).
γ) Για δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ.
δ) Για πράξεις εκποίησης και πράξεις αναφορικά με τους πίνακες διανομής πτωχεύσεων (συνδικίες, διαχειριστές αφερεγγυότητας).
ε) Για δίκες επί αυτοδιοικητικών εκλογών.
στ) Για δίκες αθλητικών σωματείων για υπαγωγή στο Μητρώο της ΓΓΑ.
ζ) Για συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης και Μητρώο Εισηγητών Κτηματολογίου.

Η αποχή καταλαμβάνει επιπλέον:
- Τα συναινετικά διαζύγια
- Την παραγγελία και επίδοση επιταγών προς εκτέλεση, τις κατασχέσεις και τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτου.
- Τη συμμετοχή των δικηγόρων στις Επιτροπές, όπου μετέχουν ως μέλη (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου, κλπ).
Ως προς τις Επιτροπές Δασικών Χαρτών κλπ, δεν θα παραλαμβάνονται φάκελοι, δεν θα δικάζονται αντιρρήσεις και δεν θα εκδίδονται αποφάσεις. Εφόσον, κατά τη διάρκεια ενός μήνα υπολείπονται συνεδριάσεις για τη συμπλήρωση των ελαχίστων προβλεπόμενων, αυτές δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω της αποχής και θα επαναληφθεί η συζήτησή τους μετά το πέρας της αποχής.
- Την παράσταση σε διοικητικές επιτροπές και υπηρεσίες (Τοπικές Διοικητικές Επιτροπές ΕΦΚΑ, Επιθεωρήσεις Εργασίας, Πειθαρχικά Συμβούλια, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας, ΕΑΔΗΣΥ, κλπ).
- Την κατάθεση δικαιολογητικών για χορήγηση – ανανέωση αδειών παραμονής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Portal της Ολομέλειας.
- Τις αρχαιρεσίες σωματείων εκτός των περιπτώσεων που επίκειται λήξη θητείας.


Άδεια δεν απαιτείται:
α) Για την κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης στην τακτική διαδικασία,
β) Για την κατάθεση προτάσεων και συζήτηση μικροδιαφορών,
γ) Για την κατάθεση προσθήκης/ αντίκρουσης, σημειώματος, υπομνήματος, κλπ, σε υποθέσεις που έχουν συζητηθεί και η προθεσμία λήγει κατά τη διάρκεια της αποχής,
δ) Για παράσταση κατά τη συζήτηση προσωρινών διαταγών.
ε) Για παράσταση σε ένορκες βεβαιώσεις.
στ) Για παράσταση σε υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) Διαμεσολάβησης: i) για τις υποθέσεις στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτημα στο Διαμεσολαβητή, ii) για τις υποθέσεις της νέας τακτικής όπου τίθεται ζήτημα προθεσμίας κατάθεσης προτάσεων και iii) για τις οικογενειακές διαφορές, όπου επίκειται η συζήτησή τους.
ζ) Για περιπτώσεις καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία, όταν η καταχώρηση αυτών αποτελεί όρο παραδεκτού του ενδίκου βοηθήματος/αιτήσεως.

Ως προς τις Αναβολές:
Για την διευκόλυνση των συναδέλφων επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του απόντος συναδέλφου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.
Όπου υπάρχει συνεδρίαση ποινικού δικαστηρίου από διακοπή, θα ζητείται νέα διακοπή προς συζήτηση της υπόθεσης.

Ως προς τις δηλώσεις παράστασης στα Πολιτικά και τα Διοικητικά Δικαστήρια:
Δεν κατατίθενται, άλλως ανακαλούνται, δηλώσεις παράστασης που κατατίθενται έως την προτεραία, καθότι ισοδυναμούν με παράσταση δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της αποχής πρέπει να εφαρμόζεται είτε υφίσταται υποχρέωση έκδοσης γραμματίου προείσπραξης εισφορών είτε υπάρχει απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 61 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων, όπως μεταξύ άλλων τις περιπτώσεις που εκπροσωπούν το δημόσιο, ΟΤΑ, Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ή εκπροσωπούν δικαιούχους Νομικής Βοήθειας και Ευεργετήματος πενίας.

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κωστόγιαννης