Είστε εδώ

Α ΝΑ Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

H προθεσμία υποβολής δήλωσης του Ν.2308/1995 για εκπρόθεσμα εγγραπτέα δικαιώματα, που εκ παραδρομής δεν έχουν δηλωθεί έως σήμερα,  καθώς και για αίτηση διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, παρατείνεται μέχρι 31-8-2012.

 
Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης Τρίπολης (Λ. ΟΗΕ 21-23, τηλ. 2710 232009) για περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο Υπεύθυνος του
Γραφείου Κτηματογράφησης Τρίπολης
Ιωάννης Λυμπεράκης