Είστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝ (ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση άυλης (δίχως τη χρήση usb-token) ψηφιακής υπογραφής είναι πλέον διαθέσιμη και για τα μέλη του Συλλόγου μας. Επισυνάπτονται αναλυτικοί οδηγοί, τόσο για τις περιπτώσεις που υφίσταται ήδη ενεργός ψηφιακή υπογραφή (με την προηγούμενη μέθοδο πιστοποίησης μέσω usb-token), όσο και για τις περιπτώσεις που αποκτάται ψηφιακή υπογραφή για πρώτη φορά.