Είστε εδώ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΥΔΕ 2011

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ "Ε.Τ.Α.Α" Ν.Π.Δ.Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα ΤΜΗΜΑ: Λογιστηρίου Πληροφορίες: Βαζίκας Γεώργιος

Κακλαμάνου Βασιλική ΤΗΛ.: 210-8811337, 21-8256988 ΡΑΧ.: 210.8814398


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012 Αριθμ. πρωτ. 7373/620/1

Προς: 1. ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

2.  ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

3.     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

4.     ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών και με τις διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011) οι ασφαλισμένοι πρέπει να επικολλούν στα Ασφαλιστικά τους Βιβλιάρια τα αποκόμματα των άσημων.

>   ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι μέχρι 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές καταθέτοντας το ασφαλιστικό τους βιβλιάριο και όσοι από τους ασφαλισμένους δεν συμπληρώνουν την ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ με τις πράξεις που έχουν πραγματοποιήσει και η οποία για το έτος 2011 έχει ως εξής:

1.    Ανω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ήτοι 600,00 € ετησίως

2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως ήτοι 300,00 € ετησίως

πρέπει να συμπληρώσουν την ανωτέρω Ελάχιστη Υποχρεωτική Εισφορά καταβάλλοντας τη διαφορά αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ή επικολλώντας ολόκληρα ένσημα μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2012. Τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με ί&χ στον Τομέα και αντίγραφο αυτού θα επισυνάπτεται στο Ασφαλιστικό Βιβλιάριο (Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές).

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

(η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθεί 27,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας. Η


πρόσθετη   εισφορά   δύναται  να   καταβληθεί   και   με   ένσημα,   (η   με  αριθ.   74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.) [693,35 (α' ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 6 (μήνες) = 27,00 €] από 1/7-31/12/2011 Όσοι παλαιοί ασφαλισμένοι δεν συμπληρώσουν την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά, πλέον της πρόσθετης εισφοράς, θα πρέπει να καταβάλλουν σε χρήμα 27,00€ στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 040-545907-91

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/1993 και εφεξής) θα καταβάλλουν μέχρι 30-6-2011 την αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:

1.    Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως ελάχιστη εισφορά

2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 μηνιαίως ελάχιστη εισφορά

Οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1 -7-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30-9-2011), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 30-6-2011 τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1-7-2011 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό των 330,00 €

[852,63 ποσό β: ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 Χ 12 μήνες = 660,00 ευρώ / 2 = 330,00 €] από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι της 2η ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011).

Το ποσό τα>ν 330,00 € θα καλύπτεται με ένσημα από πράξεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το παραπάνω διάστημα και σε διαφορετική περίπτωση θα καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό σε χρήμα.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από 1-1-2009 και εφεξής χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ ΈΝΣΗΜΑ:

1,    από τους Δικηγόρους

•         ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ.           3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος μπλε

•         ΠΑΡ ' ΕΦΕΤΑΙΣ,                      3,00€, ό,00€ και 9,00€ χρώματος κόκκινου -    ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ                                             3,00€, 6,00€ και 9,00€ χρώματος γκρι

2.   από τους Δικαστικούς Επιμελητές                                     0,72€ χρώματος πράσινου.

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια κατατίθενται μέχρι τέλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο ατούς Συλλόγους που ανήκουν οι Ασφαλισμένοι.

Τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που κατατίθενται στους Συλλόγους από 1η ΜΑΡΤΙΟΥ του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο θεωρούνται εκπρόθεσμα και πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία του Τομέα Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα. Η μη παράδοση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου, μέσα στις παραπάνω προθεσμίες ή η ελλιπής συμπλήρωση αυτού, συνεπάγεται τη μετατροπή των εισφορών σε χρήμα καθώς και προσαύξηση με πρόσθετα τέλη (εδαφ. 1,2,3, παρ. 7, αρθρ.37 του Ν.4507/1966).

Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να καταθέτουν στο Τομέα τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια που παρέλαβαν απο τους Ασφαλισμένους μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους που αφορά το Βιβλιάριο (καταληκτική ημερομηνία).

>   ΥΠΟΟΗΚΟΦ* ΛΑΚΕΣ

Α. ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ : (όσοι μέχρι 31/12/1992 είχαν ασφαλιστεί σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης) πρέπει να αποδώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές για το έτος 20Π ως εξής:

1.    Άνω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως

2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως


καταβάλλοντας τες αποκλειστικά στο λογαριασμό του Τομέα 040-545907-91 στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και. τα αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με Γβχ στον Τομέα.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

(η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α. και οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 44 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011) Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα πρέπει να καταβληθεί 27,00 € (πλέον της ελάχιστης υποχρεωτικής εισφοράς). Ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους, άνω και κάτω της 5ετίας. Η πρόσθετη εισφορά δύναται να καταβληθεί και με ένσημα, (η με αριθ. 74/12-1-2012 γνωμοδότηση της Ολομέλειας της Νομικής Υπηρεσίας του Ε.Τ.Α.Α.)

[693,35 (α' ασφαλιστική κατηγορία) € Χ 0,65% = 4,50 € Χ 6 (μήνες) = 27,00 €] από 1/7-31/12/2011 Όσοι παλαιοί ασφαλισμένοι δεν συμπληρώσουν την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά, πλέον της πρόσθετης εισφοράς, θα πρέπει να καταβάλλουν σε χρήμα 27,00€ στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας 040-545907-91

Β. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ: (όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης από 1/1/1993 και εφεξής) θα καταβάλλουν μέχρι 30-6-2011 την αντίστοιχη εισφορά της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας η οποία σήμερα είναι:

1.    Ανω της 5ετίας 50,00 € μηνιαίως

2.    Κάτω της 5ετίας 25,00 € μηνιαίως

Οι ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ [σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 44 του Ν 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Λ/30-9-2011)], οι οποίοι έχουν συμπληρώσει μέχρι 30-6-2011 τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης μετατάσσονται υποχρεωτικά από 1-7-2011 στη 2η ασφαλιστική κατηγορία και θα συμπληρώσουν το ποσό 330.00 €

[852,63 ποσό β' ασφαλιστικής κατηγορίας Χ 6,45% = 55,00 Χ 12 μήνες = 660,00 ευρώ / 2 = 330,00 €] από 1-7-2011 μέχρι 3Ί-12-2011

Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι, της 2η ασφαλιστικής κατηγορίας που δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία πληρώνουν το 50% των εισφορών της 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας, μέχρι συμπλήρωσης της πενταετίας (Φ.80000/24872/883/5-12-2011).

[Στις παραπάνω κατηγορίες (δικηγόρους, υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές) λαμβάνεται υπόψη η ακριβής ημερομηνία συμπληρώσεως της 5ετίας ήτοι από ημερομηνία ορκωμοσίας και για τη συμπλήρωση της τριετίας η 1/7 κάθε έτους]

Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι και Δικαστικοί Επιμελητές, θα καταβάλλουν χρηματικές εισφορές 25,00 ευρώ μηνιαίως ήτοι 300,00 ευρώ ετησίως, και εμπρόθεσμα, δηλαδή την τρέχουσα μηνιαία εισφορά μέχρι το τέλος το ο επόμενου μήνα διαφορετικά θα έχουν διακοπή παροχών.

Η Εισφορά των Υποθηκοφυλάκων και Ασκούμενων Δικηγόρων ή Δικαστικών Επιμελητών καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στο λογαριασμού του Τομέα 040-545907-91

στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, 'ί α αποδεικτικά κατάθεσης πρέπει να αποστέλλονται με fax στον Τομέα. Κ1ΣΦΟΡΕΣ  ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ   ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΘΑ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ  ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ.

Επίσης, όλοι οι Ασφαλισμένοι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη να καταθέτουν τα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια όλων των Τομέων του Ε.Τ.Α.Α. στους οποίους ασφαλίζονται επειδή ο Κύριος    Φορέας    Ασφάλισης    τους    είναι    το    Ε.Τ.Α.Α.    (Ενιαίο    Ταμείο    Ανεξάρτητα

Απασχολουμένων) και οι Ασφαλιστικές Ενημερότητες που θα δίδονται για φορολογική χρήση (θεώρηση βιβλίων και στοιχείων) θα είναι ενιαία για όλους τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.

Τέλος Ασφαλισμένοι του Τομέα που συνταξιοδοτούνται θα πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών στον Ε.Τ.Α.Α.- ΓΥΔΕ για την συνέχιση της ασφάλισης τους, να υποβάλλουν απευθείας στην Υπηρεσία Του Τομέα εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παραίτησης τους, το τελευταίο Ασφαλιστικό τους Βιβλιάριο και να μην το καταθέτουν στους Συλλόγους τους. Η μη


4

κατάθεση εντός 2 μηνών του ασφαλιστικού τους βιβλιαρίου συνεπάγεται την εφαρμογή όλων των νόμιμων κυρώσεων που ισχύουν στον ιδρυτικό νόμο του ΤΥΔΕ Ν.4507/66.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για τη πιστή εφαρμογή των παραπάνω και ιδιαιτέρα για τη συμπλήρωση του Ασφαλιστικού τους Βιβλιαρίου προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στις παροχές Υγείας.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                           ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣΕ.Τ.Α.Α. -ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΒΟΗΘΗΤΣΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)

 

> ΑΝΩ ΠΕΝΤΑΕΉΑΣ 600,00 + 27,00 =

=627,00 €

(ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ)

 

> ΚΑΤΩ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 300,00 + 27,00

= 327,00 €

(ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ)

 

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΓΤΗΝ 2Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ 1/7/2011

>  ΚΑΤΩ5ΕΤΙΑΣ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 25,00 € *6= 150,00 € Β'ΕΞΑΜΗΝΟ 165,00 € σύνολο 150,00 + 165,00 = 315,00 (ελάχιστη εισφορά)

>  ΑΝΩ5ΠΊΑΣ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 50,00 € * 6 = 300,00 € ΒΈΞΑΜΗΝΟ 330,00 € σύνολο 300,00 + 330,00 = 630,00 (ελάχιστη εισφορά)

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ΑΠΟ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

ΠΟΥ             ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ 1/7/2011

> 25,00 *12 = 300,00 (ελάχιστη εισφορά)