Είστε εδώ

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

1.- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

-Αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας

Μπορεί να υποβληθεί και μετά το θάνατο του καταδικασμένου ή έπειτα από την έκτιση ή την παραγραφή της ποινής που του επιβλήθηκε

-Προθεσμία εισαγγελέα για να εξετάσει τη βασιμότητα της αίτησης για επανάληψη της διαδικασίας.

Μέσα σε 1 μήνα από τότε που του υποβλήθηκε.

-Αναστολή εκτέλεσης ποινής

Το αρμόδιο συμβούλιο αποφαίνεται μέσα σε 3 ημέρες για την αναστολή ή μη

 

2.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ

-Μεταγενέστερη αίτηση εκείνου που ζημιώθηκε.

Μέσα σε 10 μέρες από την απαγγελία της απόφασης στο ακροατήριο ή από την κοινοποίηση στον προσωρινά κρατούμενο του απαλλακτικού βουλεύματος ή της απαλλακτικής απόφασης που εκδόθηκε ερήμην του.

-Αξίωση για αποζημίωση

Παραγράφεται μετά από 2 χρόνια από την ημέρα που έγινε αμετάκλητη η απόφαση για την ποινική υπόθεση