Είστε εδώ

Παράταση προθεσμίας τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων

Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 151 του Ν. 4938/2022, η προθεσμία τροποποίησης του καταστατικού των αθλητικών σωματείων, προκειμένου να προσαρμοστούν στις διατάξεις των άρθρων 3, 5, 14, 22 και 24 του Ν. 2725/1999 (Α' 121), παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022