Είστε εδώ

Παραλαβή φακέλων και σχετικών από Άρειο Πάγο

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 9953/31-03-2022 Απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1160/25-05-2022 ανακοίνωσης του Αρείου Πάγου, επίκειται καταστροφή αρχειακού υλικού που φυλάσσεται στον Άρειο Πάγο. Παρακαλούνται οι Συνάδελφοι να προσέλθουν και να παραλάβουν τα σχετικά τους έως τις 05-07-2022. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείται στο συννημένο στην παρούσα έγγραφο.