Είστε εδώ

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, κατόπιν της από 29-06-2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 98§1 του Κώδικα περί Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καλούνται σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα την 7η Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης, με θέματα ημερησίας διάταξης:
1. Ενημέρωση για τον νέο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών (Ν. 4938/2022) και την προβλεπόμενη δυνατότητα αναδιάρθρωσης του Δικαστικού Χάρτη.
2. Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4908/2022 στο άρθρο 187 του ΠΚ δια της προσθήκης της παραγράφου υπ’ αριθμ. 6 (συμμορία-εγκληματική οργάνωση και μη χορήγηση ανασταλτικού αποτελέσματος).
3. Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4947/2022 στο άρθρο 349 του ΚΠΔ (αναβολή για κώλυμα στο πρόσωπο του συνηγόρου).
4. Ψηφιοποίηση των διαδικασιών ενώπιον Δικαστηρίων, Κτηματολογικών Γραφείων και λοιπών Υπηρεσιών και τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή.
5. Ενημέρωση για ΛΕΔΕ.
6. Ενημέρωση για ΛΕΑΔΠ Τρίπολης.
7. Διάφορα θέματα.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 14 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στο Δικαστικό Μέγαρο Τρίπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99§3 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Document 4.pdf924.66 KB